PARK MASZYN

Nasza firma posiada wytłaczarko – butelczarki zarówno górno-rozdmuchowe jak i  dolno-rozdmuchowe. Nasz park maszynowy to przede wszystkim.

  • wykorzystanie butelczarek o niskim zużyciu energii – wyłącznie ekologiczne napędy elektryczne i pneumatyczne
  • wykorzystujemy głowice butelczarek do szybkiej zmiany kolorów – znikomy odpad podczas zmiany kolorystyki produktów (oszczędność surowca i energii)
  • optymalne dopasowanie wielkości butelczarek do gabarytów i masy produkowanych wyrobów
  • redukcja odpadów produkcyjnych – prawie 100% odzysk i ponowne przetwarzanie odpadów produkcyjnych
  • wykorzystanie w produkcji tworzyw biodegradowalnych i surowców z recyklingu